Z veseljem vam sporočamo, da je naša stavba kjer ima prostore naš Center Hočevar pridobila certifikat VIVOBASE CORPORATE.

Certifikat VIVOBASE CORPORATE potrjuje, da so naprave VIVOBASE CORPORATE nameščene pravilno in optimalno glede na njihov doseg in povezane lastnosti ter zagotavljajo popolno zaščito ljudi, živali in rastlin pred elektromagnetnim sevanjem v tej stavbi.

VIVOBASE GmbH verjame, da je elektromagnetni smog škodljiv za organizme. Izdelki VIVOBASE so bili razviti zaradi tega razloga. Stanje znanstvenih raziskav in znanstvenih ocen elektromagnetnega smoga se nenehno spreminja.

Znanstvene dokaze podjetja VIVOBASE GmbH, pridobljene v sodelovanju z akreditiranim Inštitutom BION, ki prikazujejo funkcije in način delovanja izdelkov VIVOBASE, lahko najdete na spletni strani www.vivobase.de.

Inštitut BION je kot raziskovalna organizacija vpisan v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno in razvojno dejavnost Republike Slovenije. Vodi se pod evidenčno številko 431. Podatki o vpisu so dostopni na javnem spletnem portalu SICRIS (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji).