Naše izkušnje kažejo, da lahko terapija »Dupleks« nadomesti nekaj terapij z enim terapevtom. Primerna je predvsem pri delu z otroki.

Več o kraniosakralni resonanci