Nevroafektivni relacijski model oz. NARM uporabljamo za zdravljenje razvojnih in odnosnih travm, ki vplivajo na vaše sedanje doživljanje okolja in vaše odnose. Gre za psihodinamični telesno orientiran pristop, ki celovito obravnava vašo telesno in psihično raven.

Veliko negativnih fizičnih in čustvenih simptomov namreč izvira iz neuresničenih temeljnih čustvenih potreb iz zgodnjih obdobjih našega življenja. Ko individualnim čustvenim potrebam v otroštvu ali mladosti ni bilo zadoščeno, ste verjetno izoblikovali t.i. preživetvene stile. V določenem obdobju so vam pomagali preživeti težavne okoliščine, a vam danes ne koristijo več, lahko vas celo ovirajo.

Metoda NARM vam z našo pomočjo pomaga razumeti, kako pridobljeni kognitivni, čustveni in fiziološki vzorci odzivanja vplivajo na vaše sedanje doživljanje, kako ga popačijo, kako ustvarjajo različne simptome in vas oddaljujejo od drugih.

Nevroafektivni relacijski model temelji, podobno kot Somatsko doživljanje, na poglobljenem spremljanju telesnih občutkov, opazovanju telesnih odzivov v sedanjem času in krepitvi virov osebne moči. Zdravljenje utrjuje vaše funkcionalne sposobnosti in postopoma povečuje zmogljivosti biološke samoregulacije ter zmožnosti kakovostnega medosebnega stika.

Literatura, ki jo priporočamo v branje:

  • Larry Heller & Aline LaPierre (2012) Healing Developmental Trauma: How Early Trauma Affects Self-Regulation, Self-Image, and the Capacity for Relationship. North Atlantic Books.
  • Larry Heller & Diane Poole Heller (2001) Crash Course: A Self-Healing Guide to Auto Accident Trauma and Recovery. North Atlantic Books.
Vsi spontano strmimo k povezanosti z drugimi in k zdravju. Ni važno, kako odmaknjeni in izolirani smo postali, ali kako resno travmo smo doživeli; kot pri rastlini, ki se spontano obrača za soncem, obstaja na najgloblji ravni pri vsakem posamezniku vzgib k povezanosti z drugimi. Ta impulz je gorivo Nevroafektivnega relacijskega modela.
Dr. Laurence Heller
utemeljitelj Nevroafektivnega relacijskega modela