Prav zdravje obzobnih tkiv je izrednega pomena za zdravje celotnega telesa. Če ga želite zagotoviti, vam priporočamo redno preverjanje stanja obzobnih tkiv in redno profesionalno čiščenje.

V normalnih razmerah postopek strokovno opravi diplomirana ustna higieničarka. V primeru, da ugotovi kakršno koli zdravstveno komplikacijo oziroma je stanje zahtevnejše, pa v obravnavo vključimo še specialista za ustne bolezni.

Na zdravje naših obzobnih tkiv v veliki meri vplivajo tudi vitamini, minerali in mikroelementi, zato vam bomo na področju preventive in vzdrževanja zdravja z veseljem pomagali z nasveti.