Poučevanje

Poučevanje je namenjeno poglobljenemu poznavanju vseh področij, povezanih z razumevanjem kraniosakralne resonance ter uvodu v pridobivanje praktičnih izkušenj. Vključuje:

 • teoretska predavanja, ki vključujejo praktične predstavitve pristopa in demonstracije: na predavanjih tudi vedno sproti odgovorimo na trenutno se porajajoča vprašanja;
 • medsebojne praktične vadbe terapij s podporo učitelja;
 • vodeno gibanje in meditacija za boljši stik z lastnim telesom in krepitev zaznavnega čuta;
 • vaje za spodbujanje zavedanja lastnega telesa, čutnih zaznav in stika z drugimi.

Pridobljene izkušnje boste v okviru poučevanja medsebojno delili v majhnih skupinah.

Poučevanja traja skupaj 180 ur. Poteka v angleščini s simultanim prevodom.

Vaje in samostojno učenje med moduli

Pri kraniosakralni resonanci je ključno, da začutite notranjo življenjsko energijo in jo posledično znate usmerjati. Zelo pomembni so samoizobraževanje in praktične vaje. Med moduli poučevanja mora zato vsak udeleženec:

 • brezplačno izvesti 50 dokumentiranih terapij,
 • prejeti 15 terapij od ostalih udeležencev izobraževanja, ki so lahko v sklopu 50 dokumentiranih terapij,
 • izvesti štiri terapije na izvajalcih izobraževanja, pri čemer učitelj poda povratne informacije,
 • prejeti 10 terapij od izvajalcev izobraževanja.

Vaje zajemajo skupaj 100 ur.

Moduli, ki sestavljajo izobraževanje

Modul I in II:

 • Zgodovina pristopa
 • Biodinamična načela
 • Kakovost prisotnosti izvajalca
 • Vzpostavitev varnega in nevtralnega odnosnega polja
 • Viri lastne moči, krepitev lastne sposobnosti samopolnomočenja
 • Razvijanje zaznavnih sposobnosti
 • Krepitev veščine poslušanja
 • »Dih življenja«
 • Primarni respiratorni sistem
 • Dinamična tišina

Modul III in IV:

 • Kultiviranje veščin iz prvega modula
 • Holistični premik
 • Središčnica/vzdolžna os
 • Fluidno telo
 • Srednje plimovanje
 • Tišina v izdihu
 • Inherentni načrt zdravljenja
 • Diafragme/prepone
 • Dinamika medenice
 • Razvoj zarodka

Modul V:

 • Biodinamične in biokinetične sile
 • Vztrajnostna vrtišča
 • Stanje ravnovesja
 • Fluidi in potenca
 • Avtonomno živčevje
 • Hrbtenica in vretenca
 • Zatilna triada
 • Dinamika lobanjskih kosti – senčnice, temenice in čelnice
 • Vzpostavljanje stika, bližina, komunikacijske spretnosti

Modul VI in VII:

 • Dinamika lobanjske kosti zagozdnice
 • Vzorci sklepa med zagozdnico in zatilnico
 • Čeljustni sklep
 • Dolga plima
 • Tišina pri vdihu
 • Inherentni načrt zdravljenja: sledenje odvijanju tega načrta

Modul VIII in IX:

 • Dinamika obraznih kosti
 • Usta in grlo
 • Dinamika rok in nog
 • Vzorci celotnega telesa
 • Dinamika rojevanja
 • Etika

Cena izobraževanja

Cena celotnega izobraževanja v trajanju 280 ur predstavlja 2.000,00 € + 22 % DDV. Znesek je možno razdeliti na obroke, ki so prilagojeni poteku izobraževanja.

Vsi udeleženci, ki želijo iz praktičnih ali osebnih razlogov izobraževanje ponoviti, za celoten program plačajo polovično ceno.

Priznanje ob zaključku izobraževanja

Po končanem izobraževanju boste pridobili naziv Izvajalec kraniosakralne resonance. Naziv predstavlja priznanje, da ste ustrezno kvalificirani v skladu s strokovnimi zahtevami Ran pod nadzorom Chintan Veeta, mednarodnega učitelja kraniosakralne resonance.