Po osnovni izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka, smer Ravnanje s človeškimi viri, certificirana terapevtka različnih pristopov: kraniosakralne resonance, nevroafektivnega relacijskega modela, somatskega doživljanja, integralne somatske psihoterapije in pristopa Learning love, pa tudi joge plesa.

Na področju kraniosakralne resonance od leta 2011 (so)izvaja izobraževanja in seminarje tako v Sloveniji, kot tujini. V okviru nevroafektivnega relacijskega modela je od leta 2015 tudi del učiteljskega tima ter supervizorka na izobraževanjih v številnih evropskih državah.

Na svoji poti se neprenehoma dodatno izobražuje (tako je npr. v 2019 zaključila enoletno usposabljanje na temo Living Anatomy and Physiology) in znanje vključuje v vsakodnevno delo, da lahko klientom nudi kar najboljšo podporo.

Izobraževanja in certifikati