Kompozitni materiali in karies

Dolga leta je bil material izbora pri zdravljenju kariesa amalgam, ki ga zobozdravnik vgradi v zob. Pri tem mora odstraniti ves načeti del zoba, nastalo preparacijo pa se še poveča v zdrav del zoba zaradi sidranja materiala. Temu posegu rečejo preventivna ekstenzija, saj je zaradi mehanskega sidranja treba posegati tudi v zdravi del zoba

Bistven premik v zdravljenju kariesa pa je prineslo odkritje kompozitnih materialov in njihova sposobnost kemične vezave na sklenino in zobovino. Pri terapiji kariesa se odstrani le najnujnejši, prizadeti del zoba, nastali defekt pa se nato zapre V tem primeru so zaradi kisline vsi zgornji sekalci močno stanjšani in skrajšani. Srednja sekalca je bilo treba dodatno zbrusiti in rešiti z dvema porcelanskima prevlekama v treh sejah. Stranska sekalca pa smo lahko rešili brez brušenja, z estetskim kompozitnim dograjevanjem v dokončno obliko v eni seji. Drugje so porcelansko prevleko predlagali tudi za sekalca. brez dodatnega brušenja zdravega dela zoba. Temu načelu se reče minimalno invazivno zobozdravstvo.

Estetske kompozitne korekcije

»Na podlagi izobraževanja v tujini se v naši ordinaciji veliko ukvarjamo s kompozitnimi materiali. V določenih primerih lahko s kompoziti popravimo, podaljšamo, zgladimo, dogradimo zobe, ki izstopajo zaradi neestetskega videza. To je za zobe tudi najbolj prijazna rešitev, saj jih skušamo čim bolj ohraniti in jih prikrajšati za prevleke, ki jih v takih primerih ponavadi predlagajo drugod, kar pa je ne samo najbolj destruktivna, ampak tudi bistveno dražja rešitev,« je pojasnil Gregor Hočevar, dr. dent. med.

V tem primeru so zaradi kisline vsi zgornji sekalci mocno stanjšani in skrajšani. Srednja sekalca je bilo treba dodatno zbrusiti in rešiti z dvema porcelanskima prevlekama v treh sejah.

Stranska sekalca pa smo lahko rešili brez brušenja, z estetskim kompozitnim dograjevanjem v dokoncno obliko v eni seji. Drugje so porcelansko prevleko predlagali tudi za sekalca.

Loški utrip 06/2010