V letu 2023:

 • januar: Zaključek univerzitetnega magistrskega študija v Rimu z nazivom "2nd Level University Master in Oral Implantology" s temo “Immediate Ceramic Implant Placement in the Esthetic Zone
 • V letu 2022:

  • november: Enodnevni seminar s področja otromolekularnih intravenoznih infuzij (web)
  • marec: Magisterij 2. stopnje iz oralne implantologije na temo keramičnih implantatov, Master’s in Oral Implantology, (UniCamillus, Medicinska univerza v Rimu)
  • maj: Magisterij 2. stopnje iz oralne implantologije na temo keramičnih implantatov, Master’s in Oral Implantology, (UniCamillus, Medicinska univerza v Rimu)
  • september: Sodelovanje kot žirant pri predstavitvi projektov s področja keramičnih implantatov, (Kreuzlingen, Švica)

  V letu 2021:

  • februar: Potrdilo o usposabljanju iz varstva pred ionizirajočimi sevanji in iz varstva pacientov pri radioloških posegih v zdravstvu (Slovenija)
  • marec: online seminar s področja krvi, krvnih koncentratov in centrifuge ter priprave matičnih celic za uporabo v zobozdravstvu (prof.dr. Shahram Ghanaati, Nemčija)
  • oktober: 4 dnevna predavanja in delavnice s področja obrazne estetike, krvnih koncentratov in keramičnih implantatov (Kreuzlingen, Švica)
  • oktober: udeležba na dvodnevnem mednarodnem kongresu s področja keramične implantologije in z njo povezanih novosti (Kreuzlingen, Švica)

  V letu 2020:

  • november: Potrdilo o udeležbi na delavnici za klinično prakso "DIFERENCIALNA DIAGNOSTIKA SVETLIN V ČELJUSTNICAH" (Slovenija)
  • november: Dvodnevni online seminar s priznanimi mednarodnimi referenti s področja zobozdravstva, medicine, zdrave prehrane in prehranskih dodatkov, o trendih in novostih na teh področjih (Kreuzlingen, Švica).
  • september - oktober: Trodnevni online seminar s priznanim švicarskim profesorjem dr. Dietschijem na temo sodobni minimalno invazivni pristopi pri zdravljenju obrabe zob (Geneva, Švica).

  V letu 2019:

  • maj: udeležba na dvodnevnem kongresu ISMI s področja keramičnih implantatov (Konstanz, Nemčija)
  • oktober: udeležba na enodnevnem seminarju s področja novosti na področju biološkega zobozdravstva in keramičnih implantatov (Kreuzlingen, Švica)
  • oktober: udeležba na enodnevnem predavanju s področja praktičnih nasvetov pri vstavljanju keramičnih implantatov in biologije kosti (Kreuzlingen, Švica)
  • november: udeležba na dvodnevnem seminarju s področja keramičnih implantatov in biološkega zobozdravstva (Kreuzlingen, Švica)

  V letu 2018:

  • oktober: enodnevni seminar s področja zobne protetike na keramičnih implantatih (Kreuzlingen, Švica)
  • november: aktivna udeležba/predavanje na seminarju SDS 12 – Twelve minutes (Kreuzlingen, Švica)
  • november: udeležba na enodnevnem seminarju SDS PRO Kompaktkurs za SDS-Specialiste (Kreuzlingen, Švica)
  • november: udeležba na strokovnem izobraževanju s področja digitalnega odtiskovanja in virtualnega načrtovanja (Ljubljana)

  V letu 2017:

  V letu 2016:

  • april: dvodnevno izobraževanje s področja keramičnih implantatov in biološkega zobozdravstva (Konstanz, Nemčija)
  • maj: dvodnevni seminar s področja biološkega zobozdravstva in medicine (Kreuzlingen, Švica)
  • september: dvodnevni seminar na temo Biološko zobozdravstvo in keramični implantati (Kreuzlingen, Švica)
  • oktober: dvodnevni seminar s področja terapije bolečine (Neuralterapija) in izločanja težkih kovin (Kreuzlingen, Švica)
  • oktober: enodnevni seminar in delavnica s področja izdelave fibrinskih krvnih membran A-PRF in I-PRF (Kreuzlingen, Švica)

  V letu 2015:

  • februar: udeležba na tridnevnem seminarju iz varstva pred ionizirajočimi sevanji – rentgensko slikanje (Ljubljana)
  • marec: obisk in ogled dela na NYU College of Dentistry (New York, ZDA)
  • marec: dvodnevni seminar na temo Nevralgije trigeminalnega živca ter maksilo-mandibularne osteoimunologije (München, Nemčija)
  • april: dvodnevna delavnica na temo Klinična uporaba laserja v zobozdravstvu (Karlsruhe, Nemčija)
  • april: dvodnevno predavanje s področja CBCT 3D rentgenskega slikanja (Helsinki, Finska)
  • julij: štiridnevno asistiranje pri vstavljanju keramičnih implantatov (Konstanz, Nemčija)
  • avgust: tridnevno asistiranje pri vstavljanju keramičnih implantatov (Konstanz, Nemčija)
  • december: enodnevno izobraževanje s področja keramičnih implantatov in biološkega zobozdravstva (Konstanz, Nemčija)

  V letu 2014:

  • april: udeležba na dvodnevnem seminarju s področja parodontologije (Bled)
  • april: udeležba na mednarodnem simpoziju ITI (Straumann) s področja zobnih implantatov, vsadkov (Geneva, Švica)
  • maj: udeležba na dvodnevnem simpoziju s področja implantologije, operativnih tehnik mehkih tkiv in sodobnih pristopov v minimalnem invazivnem zobozdravstvu (Zurich, Švica)
  • julij: kirurško odstranjevanje žarišč iz ustne votline – tridnevna delavnica in sodelovanje pri operacijah (München, Nemčija)

  V letu 2013:

  • marec: udeležba na dvodnevni praktični delavnici na področju implantologije – komplikacije in mehka tkiva (Karlsruhe, Nemčija)
  • april: udeležba na dvodnevni intenzivni delavnici z implantiranjem na simulatorju – implantati Astra Tech Dentsply (Karlsruhe, Nemčija)
  • april: udeležba na enodnevni delavnici s področja protetike na implantatih (Celje)
  • september: udeležba na enotedenskem treningu za pridobitev licence za vstavljanje implantatov Straumann (Varna, Bolgarija)
  • november: dvodnevni seminar na temo strahu pred posegi (München, Nemčija)
  • november: dvodnevni seminar na temo celostne obravnave pacienta in vpliva žarišč iz ustne votline na telo (München, Nemčija)

  V letu 2012:

  • marec: udeležba na dvodnevnem seminarju o diagnosticiranju vnetnih žariščih v ustih in vplivu le-teh na celostno zdravje (München, Nemčija) imgmunich
  • februar: udeležba na dvodnevni delavnici o medčeljustnih odnosih (Westerburg, Nemčija) imgweko
  • maj: udeležba na dvodnevnem seminarju in delavnici o najsodobnejših tehnikah pri zdravljenju koreninskih kanalov s prof. Friedmanom (Ljubljana)
  • november: dvodnevna delavnica in seminar o reševanju zapletenih primerov s porcelanskimi luskami pod vodstvom dr. Gurela (Berlin, Nemčija)
  • december: udeležba na seminarju Visoka tehnologija v estetskem zobozdravstvu (Ljubljana)

  V letu 2011:

  • april: udeležba na Simpoziju zobnih bolezni in endodontije (Bled)
  • april: udeležba na vodeni učni delavnici o brezkovinskih materialih (keramika, kompozit) in njihovi vgradnji v zobe (Ženeva, Švica)
  • september: udeležba seminarja z mednarodno udeležbo o Ankylos implantatih (Ljubljana)
  • oktober: udeležba na vodeni učni delavnici z naslovom Master course in Conservative Smile Design pri prof. dr. Dietschiju v Ženevi
  • november: sodelovanje na iTOP delavnici (Slovenija)

  V letu 2010:

  • november: najnovejše smernice pri klinični uporabi kompozitov in keramike (Tegernsee, Nemčija)
  • december: seminar v Nemčiji

  V letu 2009:

  • januar: udeležba na svetovnem zobozdravstvenem kongresu; predavanja in učne delavnice s področja estetike in endodontije (Berlin, Nemčija)
  • april: udeležba na seminarju in učni delavnici s področja zdravljenja koreninskih kanalov na sodoben način (Bled)
  • junij: udeležba na tridnevnem praktičnem tečaju iz implantologije in protetike v privatni ordinaciji (Dunaj, Avstrija)
  • september: udeležba na seminarju o belih kompozitnih rešitvah v estetiki (Brioni, Hrvaška)
  • november: učna delavnica o uporabi sodobnih materialov (München, Nemčija)

  V letu 2008:

  • april: učna delavnica s področja oralne kirurgije – najsodobnejše tehnike in metode (Karlsruhe, Nemčija)
  • junij: učna delavnica s področja protetike – estetika in sodobni keramični materiali; delavnico vodi znani prof. dr. Urs Belser iz Ženeve (Karlsruhe, Nemčija)

  V letu 2007:

  • marec: učna delavnica o keramičnih luskah – veneerjih (Ljubljana)
  • april: seminar zobnih bolezni in endodontije (Bled)
  • maj: učna delavnica o zobnih boleznih in parodontologiji (Karlsruhe, Nemčija)
  • oktober: učna delavnica o sodobnem brušenju (pripravi) zob s pomočjo mikroskopa (London, Anglija)
  • november: učna delavnica s področja sodobnih keramičnih prevlek in inlayev (Karlsruhe, Nemčija)

  V letu 2006:

  • udeležba na dveh SEMINARJIH IN PRAKTIČNIH DELAVNICAH na temo zelo natančne preučitve sodobnih materialov (kompozitov za bele direktne inlaye) in usposabljanje za njihovo vgradnjo (Karlsruhe, Nemčija)