Podrobnejše je sodobno zobno ordinacijo predstavil Gregor Hočevar, dr. dent. med.

Kaj je tisto, kar naredi zobozdravstveno ordinacijo odlično?

Na to vpliva več dejavnikov. Med prvimi zagotovo velja poudariti strokovno izobrazbo zobozdravnika, ki poleg splošnega šolanja zahteva stalno izpopolnjevanje in sledenje novostim. Sledijo skrb za pacienta, vložen trud, izkušnje, čut za estetiko ter strokovni in sposobni sodelavci. Omeniti velja tudi strogo upoštevanje predpisanih postopkov pri vsakem posegu, vključno z vsemi malenkostmi, dopolnili in nadgradnjami. Ter nenazadnje izbiro pravega materiala in pripomočkov. Zaradi vsega navedenega ter izrednega veselja do novih tehnologij in do oblikovanja se redno udeležujemo strokovnih izobraževanj, na katerih so predstavljene svetovne novosti in materiali, ter jih sproti uvajamo v lastno prakso.

Omenili ste strokovno izobrazbo. Kaj s tega področja bi izpostavili v svoji praksi?

Leta 1996 sem kot najboljši diplomant Medicinske fakultete na odseku za stomatologijo prejel Oražnovo priznanje, za raziskovalno delo pa Prešernovo priznanje. Na podlagi teh dveh priznanj so me povabili na Stomatološko kliniko v Ljubljani, kjer sem pol leta delal kot asistent, vendar me je bolj veselilo delo s pacienti na terenu, zato sem se leta 1997 zaposlil v Zdravstvenem domu Škofja Loka.

Poleg tega, da sem obiskoval številna izobraževanja in izpopolnjevanja na stomatoloških klinikah na Dunaju, Barceloni, Berlinu, na univerzi v Oregonu (ZDA) ter številne strokovne seminarje doma in v tujini, sem zelo ponosen, da so me maja leta 2009 sprejeli v Nemško združenje za estetsko zobozdravstvo, kar je neke vrste potrditev, da sem na pravi poti, saj Nemci za včlanitev zahtevajo podrobno specifikacijo in dokumentacijo o obravnavanih primerih.

Leta 1997 ste se zaposlili v škofjeloškem zdravstvenem domu. Kaj se je od takrat spremenilo?

Leta 1997 sem se zaposlil v Zdravstvenem domu Škofja Loka, leta 1999 pa sem začel svojo pot kot zasebnik s koncesijo. Na začetku sem delal v majhni ordinaciji z eno zobno asistentko, danes pa v dveh velikih ordinacijah s čakalnico delujemo dva zobozdravnika, dve zobni asistentki in vodja administracije. Od začetnih 600 pacientov jih je sedaj pri nas registriranih preko 2100 samo na koncesijo, so pa tudi številni samoplačniki.

Strokoven in usposobljen kader pa gre z roko v roki s kakovostno opremo.

Ker se zavedamo, da je v stroki treba iti v koraku s časom, veliko vlagamo v opremo. Tako sta naši ordinaciji opremljeni z najsodobnejšo evropsko opremo, med katero naj omenim dva sodobna stola. Nadalje, zdravljenje dokumentiramo z intraoralno kamero, s katero pacientu direktno na monitorju prikažemo stanje njegovih zob in obzobnih tkiv. Letos smo kupili tudi digitalni RVG-rentgen, katerega sevanje je manjše od klasičnega rentgena, slika pa je na razpolago takoj, s čimer prihranimo čas, pacientu pa za tovrstno storitev ni treba hoditi drugam. Naš cilj je namreč omogočiti kvalitetno oskrbo v sami ordinaciji. V povezavi s tem lahko pacienti pri nas kupijo tudi pripomočke za ustno higieno, pri čemer jim dodatno svetujemo, ponujamo pa le najboljše izdelke, ki so trenutno na tržišču.

Kakšen je moto zobne ordinacije Ran, d. o. o.?

V Nemčiji sem se izpopolnil za minimalno invazivno zobozdravstvo in za delo s kompozitom. To je tudi moto naših dveh ordinacij. Bistvo našega dela je namreč biti čim manj destruktiven, kar pomeni, da se trudimo pri zdravljenju in vrtanju zob ohraniti čim več zdravega zoba in ostali defekt kvalitetno zapreti. Najpogosteje kot material izbora uporabljamo izredno kvaliteten kompozit, neke vrste plastično keramiko, ki po aktivaciji s posebno lučko postane trda.

Primer kaže močno zabarvana sprednja zgornja sekalca, ki sta sicer zdrava. Največkrat je to posledica jemanja agresivnih zdravil v času razvoja zob.

Tako stanje se ponavadi reši z dvema porcelanskima prevlekama. Pri tem je treba oba zoba zbrusiti in v laboratoriju narediti dve novi prevleki, ki se ju nato zalepi na zbrušena zoba. Pri tem posegu močno prizadenemo sicer zdrava zoba, za tak poseg pa so potrebni trije obiski.

Mi smo primer rešili drugače, in sicer z dvema kompozitnima dograditvama. Najprej smo minimalno nabrazdali samo zunanji površini obeh zob, nato pa površini dogradili do želene oblike in ustrezne barve. Postopek smo opravili na enem srečanju.

Loški utrip 03/2010