Diplomiral je leta 1996 na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je med študijem prejel Prešernovo priznanje in Oražnovo priznanje za najboljšega diplomanta generacije.

Med študijem je nabiral tudi praktične izkušnje pri gostovanjih na zobozdravstvenih klinikah v tujini (Španija, Nemčija, Avstrija, ZDA).

Po končanem študiju je bil dve leti zaposlen v Zdravstvenem domu Škofja Loka. Zasebno zobozdravstveno ordinacijo je ustanovil leta 1999 in nadaljeval z izobraževanjem doma in v tujini.

Leta 2017 je kot prvi zobozdravnik iz Slovenije pridobil naziv Spezialist für Biologische Zahnheilkunde und Keramikimplantate, s čimer je zaključil dveletno podiplomsko izobraževanje v Nemčiji in Švici.

Istega leta je odprl zasebni biološki zobozdravstveni Center Hočevar.

Šolanja, izobraževanja, priznanja, izkušnje:

Članstvo: