Izobraževanje iz Kraniosakralne resonance (Reteče) - modul I

Izobraževanje poteka v večih modulih, ki so razporejeni tekom celega leta. Po končanem izobraževanju bodo udeleženci pridobili naziv Izvajalec Kraniosakralne resonance. To je priznanje, da so izvajalci ustrezno kvalificirani v skladu z zahtevami, ki jih narekuje Ran Silentium pod nadzorom Chintana Clauda Vacherona, mednarodnega učitelja Kraniosakralne resonance.

Kraj
Lokacija bo določena naknadno glede na število udeležencev
Predavatelj
Karima Valentina Hočevar, Chintan Claude Vacheron
Kontakt
izobrazevanje@centerhocevar.com

Bistven vidik dela s subtilnimi ritmi je poznavanje anatomije, fiziologije, embriologije ter sodobnih nevrobioloških in razvojnih dognanj. V okviru šolanja bodo udeleženci razvili in poglobili tudi svoje spretnosti zaznavanja vseh teh vidikov ter razumevanje narave zdravja. Poudarek izobraževanja je tudi na krepitvi sposobnosti za vzpostavljanje nevtralnih, potrpežljivih in sočutnih odnosov.

Komu je izobraževanje namenjeno?

  • Tistim, ki so se v preteklosti že ukvarjali z drugimi oblikami kraniosakralne terapije in bi radi razširili svoje znanje.
  • Tistim, ki bi se radi naučili te metode za podporo drugim in tudi sebi.
  • Tistim, ki se v vsakodnevnem življenju ukvarjajo z ljudmi v različnih delovnih okoljih (maserji, psihoterapevti, zdravniki, socialni delavci, fizioterapevti, psihiatri itd.).
  • Tistim, ki jih zanima samoraziskovanje in se želijo poglobiti v odkrivanje povezave med telesom, umom in duhom.
  • Tistim, ki si želijo odkriti poglobljene načine povezovanja z ljubljenimi osebami (s partnerjem/-ko, otroci, prijatelji itd.).
  • Tistim, ki si preprosto želijo izkusiti globoko stanje sproščenosti, miru in spokojnosti.

Kdaj?

  • 4.9. – 6.9.2020 modul I
  • 20.11. – 22.11.2020 modul II
  • 5.2. – 7.2.2021 modul III
  • 23.4. – 25.4.2021 modul IV
  • 4.6. – 6.6.2021 modul V
  • 10.9. – 12.9.2021 modul VI
  • 3.12. – 5.12.2021 modul VII
  • 11.2. – 13.2.2022 modul VIII
  • 22.4. – 24.4.2022 modul IX

Prvi modul bomo imeli dvakrat, da si ga lahko udeleži večje število ljudi. Na podlagi tega kateri termin Vam bolj ustreza, se lahko udeležite I. modula v februarju ali aprilu. Udeležence bomo nato združili skupaj in nadaljevali z II. modulom.

Program šolanja


Izobraževanje je zasnovano v okviru dveh temeljnih učnih pristopov:

POUČEVANJE:

  • Predavanja
  • Odgovori na sproti porajajoča se vprašanja
  • Predstavitve (demonstracije)
  • Vadenje medsebojnega nudenja terapij s podporo učitelja
  • Vodeno gibanje in meditacija za večji stik z lastnim telesom in krepitev zaznavnega čuta
  • Vaje za spodbujanje našega zavedanja lastnega telesa, čutnih zaznav, stika z drugimi
  • Delitev izkušenj v majhnih skupinah

Skupaj 180 ur.

Izobraževanje bo potekalo v angleščini in bo sproti prevajano.

VAJE IN SAMOSTOJNO UČENJE MED MODULI:

  • Vsak udeleženec mora izvesti 50 dokumentiranih terapij (brezplačno).
  • Vsak udeleženec prejme 15 terapij od ostalih udeležencev izobraževanja, ki so lahko v sklopu 50 dokumentiranih terapij.
  • Vsak udeleženec mora izvesti 2 terapiji na izvajalcih izobraževanja, pri čemer učitelj poda povratne informacije (cena: 70 € na terapijo).
  • Vsak udeleženec prejme 3 terapije od izvajalcev izobraževanja (cena: 70 € na terapijo).

Ta del izobraževanja obsega skupno 100 ur.
Kratki prikaz osrednjih tem modulov

Izobraževanje poteka v večih modulih, ki so razporejeni tekom celega leta

Cena šolanja


Cena celotnega izobraževanja je 2000 EUR + 22% DDV, možnost obročnega odplačevanja.

Za tiste, ki se želijo ponovno udeležiti izobraževanja, je cena polovična.

Potrdilo o zaključenem izobraževanju


Po končanem izobraževanju bodo udeleženci pridobili naziv Izvajalec Kraniosakralne resonance. To je priznanje, da so izvajalci ustrezno kvalificirani v skladu z zahtevami, ki jih narekuje Ran Silentium pod nadzorom Chintana Claudea Vacherona, mednarodnega učitelja Kraniosakralne resonance.

NAČIN IN POGOJI PLAČILA ŠOLANJA

Ob prijavi na izobraževanje iz Kraniosakralne resonance je potrebno plačati prijavnino 200 EUR, ki je rezervacija mesta v skupini in hkrati garancija prisotnosti udeleženca/-ke v vseh modulih izobraževanja. Skupina je omejena na največ 14 udeležencev.

Pred vsakim modulom je potrebno plačati ceno posameznega modula.

Cena celotnega izobraževanja je 2000 EUR + 22% DDV, možnost obročnega odplačevanja.

V primeru, da udeleženec/-ka plača celotno izobraževanje naenkrat, se mu nudi 5% popusta, torej je cena izobraževanja 1900 EUR + 22% DDV.

Prijavnino nakažete na Ran Silentium d.o.o., Reteče 205, 4220 Škofja Loka;

Namen: plačilo prijavnine in vaše ime; TRR SI56 0312 8100 1168 126; sklic: tekoči datum)